انجمن: تعمیرات ، مباحث آموزشی و برنامه ها

بخش های نرم افزار : مشکلات تعمیرات نرم افزاری مانند فلش ، فارسی سازی ، مشکلات امنیتی مانند سیم لاک و.... میباشد.
بخش سخت افزار : تعمیرات داخلی گوشی مانند تعویض آی سی ، راه حل های تعمیراتی ، شماتیک ها و....

بخشها موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  1. عملیات انجمن:

    آمار انجمن:

    • 1,054
    • 342
    1. عملیات انجمن:

      عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • 881
      • 292
    2. عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • 128
      • 32
    3. عملیات انجمن:

      عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • 45
      • 18
  2. عملیات انجمن:

    آمار انجمن:

    • 7,503
    • 2,051
    1. عملیات انجمن:

      عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • 4,779
      • 1,024
    2. عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • 2,701
      • 1,019
    3. عملیات انجمن:

      عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • 23
      • 8
  3. عملیات انجمن:

    آمار انجمن:

    • 20,073
    • 4,230
    1. عملیات انجمن:

      عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • 18,040
      • 3,514
    2. عملیات انجمن:

      عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • 736
      • 183
  4. عملیات انجمن:

    آمار انجمن:

    • 4,130
    • 1,058
    1. عملیات انجمن:

      عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • 3,409
      • 763
    2. عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • 689
      • 279
    3. عملیات انجمن:

      عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • 32
      • 16
  5. عملیات انجمن:

    آمار انجمن:

    • 6,123
    • 1,924
    1. عملیات انجمن:

      عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • 2,806
      • 658
    2. عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • 317
      • 129
    1. عملیات انجمن:

      عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • 6,904
      • 1,326
    2. عملیات انجمن:

      عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • 224
      • 63
    3. عملیات انجمن:

      عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • 290
      • 62
    1. عملیات انجمن:

      عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • 3,732
      • 744
    2. عملیات انجمن:

      عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • 55
      • 21
    3. عملیات انجمن:

      عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • 49
      • 25

      آخرين نوشته:

  6. عملیات انجمن:

    آمار انجمن:

    • 535
    • 147
    1. عملیات انجمن:

      عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • 451
      • 119
    2. عملیات انجمن:

      عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • 7
      • 5
    3. عملیات انجمن:

      عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • 73
      • 21
    1. عملیات انجمن:

      عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • 0
      • 0

      آخرين نوشته:

      هرگز
    2. عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • 399
      • 52
  7. عملیات انجمن:

    آمار انجمن:

    • 5,745
    • 1,380
    1. عملیات انجمن:

      عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • 5,527
      • 1,297
    2. عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • 127
      • 50
    3. عملیات انجمن:

      عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • 91
      • 33
  8. عملیات انجمن:

    آمار انجمن:

    • 2,448
    • 685
    1. عملیات انجمن:

      عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • 1,329
      • 323
    2. عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • 108
      • 45
    3. عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • 131
      • 45
    4. عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • 41
      • 10
    5. عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • 6
      • 3

      آخرين نوشته:

      بلوتوث lumia 710 ( انتقال...

      توسط farhadsb1

      ۱۳۹۲-۰۸-۲۷, ۰۱:۲۱ بعد از ظهر

    6. عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • 23
      • 6
    7. عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • 30
      • 21
    8. عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • 465
      • 115
    9. عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • 5
      • 4
  9. درخواست آپلود فایل فقط در این بخش انجام میشود

    عملیات انجمن:

    آمار انجمن:

    • 2,469
    • 676
    1. عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • 31
      • 7

      آخرين نوشته:

      :jadidi: تغییر سیستم عامل s8600

      توسط sun_gsm

      ۱۳۹۳-۰۳-۲۳, ۰۲:۴۹ بعد از ظهر

    2. عملیات انجمن:

      در این بخش درباره تمامی موارد مربوط به گوشی های دارای سیستم ویندوز بحث و گفتگو میشود

      عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • 414
      • 122